100million.org
English | Español | Français | Svenska

Teachers

Vad roligt att ni vill delta i kampanjen Allas rätt till utbildning! Tillsammans med tusentals lärare runt om i världen kommer du tillsammans med dina elever öka kunskapen och engagemanget för allas rätt till utbildning. Här kan du anmäla din skolas intresse att delta. Du kan även bjuda in lokala politiker att delta.

Fredagen den 20 oktober genomför vi projektet Allas rätt till utbildning som innebär att politiker världen över går tillbaka till skolan, gärna den skola där de själva gick som barn, för att tillsammans med eleverna prata om vikten av utbildning för alla unga och konsekvenserna för de mest utsatta unga som nekas denna rättighet. Unga som nekas rätten till utbildning på grund av fattigdom, barnarbete, trafficking eller väpnade konflikter och där framförallt unga tjejer är än mer utsatta.

#allabarniskola #100million

Upload

Saving
Next..

  Resources

  Vi har bjudit in riksdagsledamöter att besöka skolor den 20 oktober. Många riksdagsledamöter har visat stort intresse för att delta och ni får gärna kontakta era lokala riksdagsledamöter eller en lokalpolitiker med en inbjudan till just er skola. 

  Genom att delta i kampanjen Allas rätt till utbildning kommer ni att:

  • tillsammans med elever i skolor över hela världen lära er mer om de 100 miljoner barn och unga som just nu nekas rätten till utbildning och dess konsekvenser.
  • öka elevers och lärares kunskap om vikten av utbildning för alla unga över hela världen.
  • skapa engagemang och möten mellan politiker och elever i skolor och uppmuntra eleverna att framföra sina åsikter och idéer om en bättre värld direkt till politiker.
  • skapa en länk mellan elever globalt och elever i svenska skolor.

  När ni anmäler er får ni:

  • en videohälsning som beskriver problemet och som avslutas med en hälsning från nobelpristagare Kailash Satyarthi  
  • en Power Point-presentation som kan användas vid politikerbesöket och som beskriver varför många unga inte får rätten till utbildning och vad elever och politiker i Sverige kan göra för skillnad samt diskussionsfrågor inför mötet med politikerna
  • faktablad om varför unga inte får rätten till utbildning med förslag på länkar för vidare fördjupning inför politikerns besök
  • frågor och svar om projektet Allas rätt till utbildning.

  Här finns fakta om utbildningsfrågan globalt. 

  Här finns fakta om människohandel.

  Här finns fakta om migration. 

  Frågor och svar

  Ladda ner frågor och svar här.

   

   

   

  Bris_bla_fri.png  Logotyp_Sveriges-Elevkarer.png sverigeselevrad.png Logo Lararforbundet.pngLararnas Logo.png 

   I Sverige arrangeras dagen i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer och Bris.

  Har du frågor? Tveka inte att kontakta projektledare Kristina Ljungros, kristina@100million.org.