100million.org
English | Español | Français | Svenska

Students

Vill du delta i kampanjen för att ge alla unga rätt att gå i skolan? Vill du veta hur du kan göra skillnad för andra unga människor över hela världen? På den här sidan hittar du allt du behöver för att delta i Allas rätt till utbildning den 20 oktober. Prata med din elevkår, din lärare eller rektor och anmäl er skola för att delta i kampanjen. 

Genom att delta den 20 oktober kommer du och dina klasskamrater förhoppningsvis att få möjlighet att träffa en politiker för att prata om varför det finns unga som inte har möjlighet att gå i skolan idag och vad Sverige kan göra åt det. Du får även möjlighet att framföra dina åsikter direkt till politiker. Samma vecka gör unga personer över hela världen samma sak. Tillsammans med andra elever gör ni skillnad för de mest utsatta unga i världen. 

Register your school to take part by completing this form

Searching

Search for your school

Search

Här finns fakta om utbildningsfrågan globalt. 

Upload

Saving
Next..

    Bris_bla_fri.png  Logotyp_Sveriges-Elevkarer.png sverigeselevrad.png  Logo Lararforbundet.pngLararnas Logo.png

     I Sverige arrangeras dagen i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer och Bris.
    Har du frägor? Tveka inte att kontakta projektledare Kristina Ljungros, kristina@100million.org.