100million.org
English | Español | Français | Svenska

Decision Makers

Tack för att du vill gå tillbaka till skolan och delta i Allas rätt till utbildning den 20 oktober 2017! Det är en spännande chans att bli en del av ett globalt ögonblick som ger dig och beslutsfattare runt om i världen möjligheten att prata med elever om varför alla barn och unga inte ges rätt till att gå i skolan.

I anknytning till FNs dag för utrotning av fattigdom, bjuds statsråd och parlamentsledamöter över hela världen in till att besöka en skola för att tillsammans med eleverna lyfta frågan om världens 100 miljoner mest marginaliserade unga. Unga som nekas rätten till utbildning på grund av fattigdom, barnarbete, trafficking eller väpnade konflikter och där framförallt unga tjejer är än mer utsatta.

#allabarniskola #100million

NobelPeaceForum_Kailash-Satyarthi.jpgEvenemanget organiseras av 100 Million campaign som finansieras av Nobels fredspristagare Kailash Satyarthi som fick nobelpriset tillsammans med Malala Yousafzai. I Sverige arrangeras kampanjen i samarbete med Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Bris.

Målet med kampanjen är att ge 100 miljoner unga människor möjligheten att träffa politiker för att öka kunskapen och engagemanget kring de 100 miljoner mest marginaliserade barnen och ungdomarna runtom i världen som saknar rätten till utbildning. Kampanjen kommer att genomföras världen över där bland andra länder som Bangladesh, USA, Japan, England och Chile deltar.

Vi hoppas att du har tid och möjlighet att besöka en skola den 20 oktober, antingen genom att besöka den skola där du själv gick som barn, eller en annan skola. Att delta vore ett tydligt sätt att visa ditt engagemang i frågan om rätten till utbildning för alla unga, inte minst flickors rätt till skolgång. Genom att anmäla ditt intresse och lämna önskemål om en viss skola försöker vi koppla ihop dig med den skola du önskar. Media kommer att bjudas in för att delta vid skolbesöket.

  

Frågor och svar

Ladda ner frågor och svar här.

 

 I Sverige arrangeras dagen i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer och Bris.
Har du frägor? Tveka inte att kontakta projektledare Kristina Ljungros, kristina@100million.org. 

Bris_bla_fri.png  Logotyp_Sveriges-Elevkarer.png sverigeselevrad.png Lararnas Logo.png Logo Lararforbundet.png