100million.org
English | Español | Français | Svenska


Chile

I Chile kommer skolor i alla regioner i landet att delta genom att elever får lära sig mer om de hinder som stoppar barn från att leva i frihet, säkerhet och från att ges rätten till utbildning. Den 17 oktober kommer politiker i parlamentet att lyfta frågan om allas rätt till utbildning och skriva under kampanjens budskap.

Togo

I Togo kommer elever i grundskolor och på gymnasiet samt studenter på universitet och högskolor att arrangera aktiviteter den 18 oktober över hela landet. Aktiviteterna genomförs tillsammans med utbildningsministerierna.  

Storbritanien

Den 16-20 oktober kommer parlamentsledamöter besöka skolor över hela Storbritannien Politikerna kommer tillsammans med eleverna att lära sig mer om de 100 miljoner barn som förvägras utbildning. Genom projektet kommer elever att få möjlighet att diskutera med politiker vad som kan göras för att förbättra situationen för unga över hela världen.

USA

Under oktober månad kommer elever att få lära sig mer om de 100 miljoner barn som förvägras rätten till utbildning och att sedan framföra sina åsikter till beslutsfattare. I USA kommer kampanjen framförallt att fokusera på barn på flykt.