100million.org
English | Español | Français | Svenska

100 Million

"Devli föddes in i barnarbete i ett stenbrott i Indien. När vi satt i min bil direkt efter hennes fritagning frågade den åttaåriga flickan varför jag inte kommit tidigare. Hennes upprörda fråga berör mig fortfarande. Vad väntar vi på?"
Från Kailash Satyarthi tacktal efter att han tilldelades Nobelpriset 2014.


Över 100 miljoner barn lever i samma situation som Devli, barn som tvingas jobba och därmed inte får rätten till utbildning och berövas rätten till sin barndom och framtid.  Detta måste upphöra och alla barn och unga måste ges rätt till utbildning och ett liv i frihet och säkerhet.

100 miljoner kampanjen är en global mobilisering av unga som syftar till att utrota barnarbete och säkerställa att alla unga får utbildning. Inspirerad av styrkan från tidigare barnslavar i Indien och i samarbete med nobelpristagare och världsledare kommer kampanjen att lyfta unga som vill vara en del i att skapa en plattform för förändring. Tillsammans kan vi öka engagemanget och bygga en värld där alla ungdomar lever ett liv i frihet och säkerhet och får gå i skolan istället för att arbeta för att överleva.

Du kan visa ditt intresse för kampanjen även om din skola inte deltar genom att anmäla dig här.

Besök 100 miljoner kampanjer för mer information. 

Genom att skriva under kampanjens budskap får jag information om 100 miljoner kampanjens globala aktiviteter och tar del av hur alla barn får rätt till utbildning och ett liv i frihet och säkerhet. Om du är under 25 år kan du starta en lokal aktivitetsgrupp på din skola, universitetet eller i din kommun.

Bli aktiv i kampanjen genom att lova att göra vad du kan för att barnarbete ska upphöra, säkerställa att alla barn ges rätten till utbildning och att våld mot unga upphör.

Saving
         
* Du måste vara 13 år eller äldre för att bli en kampanjmedlem
Anmäl