100million.org
English | Español | Français | Svenska

Back to School

Allas rätt till utbildning 

I slutet av oktober går politiker tillbaka till skolan för att tillsammans med elever diskutera vad de kan göra för att fler unga ska få rätten till utbildning. Målet är att 100 miljoner unga ska möta politiker för att diskutera vad de kan göra för att världens 100 miljoner mest marginaliserade unga ska få rätten till utbildning. 

 

#allabarniskola #100million

Want to join us?

Sweden Collage.png

Stort tack till alla elever och politiker som tillsammans med kollegor världen över deltog i kampanjen#100million för att lyfta frågan om alla barns rätt till utbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Sverige kommer statsråden Gustav Fridolin, Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson samt nära 40 riksdagsledamöter att gå tillbaka till skolan - från Kiruna till Ystad.

Kampanjen genomförs världen över där bland andra länder som Bangladesh, USA, Japan, England och Chile deltar.

Här hittar du mer information om projektet, vad som händer runt om i världen och hur du kan vara med och göra skillnad för allas rätt att gå i skolan! Har du frågor? Tveka inte att kontakta projektledare Kristina Ljungros, kristina@100million.org.

Politiker går tillbaka till skolan över hela landet. Här kan du se om din ort finns med.

Allas rätt till utbildning är en global rörelse där politiker går tillbaka till skolan för att diskutera med unga om allas rätt till utbildning. Kampanjen drivs av 100 miljoner kampanjen där unga människor engagerar sig for de 100 miljoner mest marginaliserade unga som saknar rätten till utbildning. I Sverige arrangeras kampanjen i samarbete med Lärarnas Riksförbund, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer, Lärarförbundet och Bris. Läs mer om kampanjen och hur man engagerar sig här.

Bris_bla_fri.png  Logotyp_Sveriges-Elevkarer.png sverigeselevrad.png  Logo Lararforbundet.pngLararnas Logo.png

 

I Sverige arrangeras dagen i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer och Bris.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta projektledare Kristina Ljungros, kristina@100million.org.